2.  pilíř penzijní reformy

 

Vážení spoluobčané,

v minulém Volarském zpravodaji jsme se věnovaly Třetímu pilíři penzijní reformy a současně slibovaly další informace o druhém pilíři. K celkovému přehledu doplníme ještě zmínku o existujícím prvním pilíři (=povinné důchodové pojištění).

První pilíř penzijní reformy – stávající státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého jsou a budou vypláceny starobní důchody

Druhý pilíř penzijní reformy – dobrovolné důchodové spoření, tzv. opt-out

Třetí pilíř penzijní reformy – doplňkové penzijní spoření

A nyní již avízovaný druhý pilíř: Poslanecká sněmovna dne 7.11.2012 přehlasovala prezidentské veto dvou zákonů upravující druhý pilíř penzijní reformy a tím umožnila její spuštění již od ledna roku 2013. Principem  je možnost převedení 3% ze sociálního pojištění -  prvního pilíře (tzn. že výše pro výpočet starobního důchodu se o tyto 3% sníží) na účet penzijních fondů. K těmto 3% je nutné přidat ze své hrubé mzdy další 2% vlastního příspěvku. Systém je založen na dobrovolnosti. Každý občan ČR od 18 let – 35 let má možnost výběru, zda do pilíře vstoupí nebo nevstoupí. Občan starší 35 let  může vstoupit pouze do 30.6.2013. V případě vstupu však v tomto pilíři musí setrvat!!! Při dovršení důchodového věku je možnost výběru ze tří variant výplaty renty.

 1. Doživotní renta – výplata penze až do konce svého života, poté výplata penze skončí
 2. Doživotní renta s garancí tříleté výplaty pozůstalým -  výplata penze až do konce svého života, poté ještě 3 roky plná pozůstalostní penze
 3. Výplata rent v průběhu 20 let – zvolení doby, po kterou se bude dostávat renta min. 20 let. V případě úmrtí dostanou pozůstalí po zbývající dobu pozůstalostní penzi ve stejné výši

V případě nedožití se důchodu se naspořené peníze automaticky stanou součástí dědického řízení.

Zhodnocení vložených peněz však již nebude garantované. Bude pouze možnost zvolení strategie investování ze 4 typů fondů:

 • Fond Státních dluhopisů – předpokládaný výnos 2-3%
 • Fond Konzervativní – předpokládaný výnos 3-4%
 • Fond Vyvážený – předpokládaný výnos 4-7%
 • Fond Dynamický – předpokládaný výnos 5-7%

Existuje několik webových kalkulaček, které umí spočítat podle pohlaví, věku a výše průměrné hrubé mzdy, zda a jak se vyplatí využít druhý pilíř. Bohužel vše budou jen teoretické úvahy. Obecně je ale možné konstatovat, že dnešním mužům nad 40 let a ženám nad 30 let s podprůměrnými příjmy se nevyplatí při výnosů fondu 3,5% vstup do druhého pilíře, ale výhodnější je pro ně spořit svá 2% hrubé mzdy individuálně. Zřejmé je i to, že pokud by fondy měly min. výnos 1,5%, nemělo by smysl pro občany s hrubou mzdou 15000,-Kč do druhého pilíře vstupovat vůbec v jakémkoliv věku (dokonce by si v některém případě mohli i pohoršit oproti prvnímu pilíři), ale opět podmínka je spořit 300,- Kč měsíčně jiným způsobem. Pro občany s nadprůměrnou hrubou mzdou by vstup do tohoto pilíře při výnosu 3,5% smysl měl vždy.

Jednoznačné vyjádření, zda vstoupit do druhého pilíře nebo se spoléhat na první pilíř a vlastní spoření není možné. Druhý pilíř má své odpůrce i přívržence. Jedni vyčítají tomuto pilíři negarantované zhodnocení, délku doby spoření a neumožnění vyvázat se ze smlouvy, dokonce i možnost úplného zrušení při změně vlády. Druzí oponují nutností důchodové reformy v návaznosti na stále zvyšující se počet občanů v důchodovém věku a snižující se počet aktivně pracujících. Bude tedy klesat výše vyplácených důchodů.

A nějaké doporučení vyplývající z tohoto článku?

Myslete na finanční zajištění svého staří a nenechte to jen na státu. Existuje mnoho možností, kam vložit peníze.

Rada na konec. Svěřte se opravdovým odborníkům, nikoliv podomním finančním zprostředkovatelům.
          

zveřejněno v listopadu 2012 - Volarský zpravodaj 

 

 

Účetnictví

 • Daňová evidence
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
 • Daňová přiznání
 • Kontrola účetnictví
 • Zastupování na úřadech

 

Ekonomika

 • Insolvence
 • Finanční služby
 • Poradenství při zakládání společností

 

Pojištění

 • Vozidel
 • Osob
 • Majetku
 • Odpovědnosti
 • Podnikatelů
 • Na cesty

 

Cestovní agentura

 • Tuzemské pobyty
 • Zahraniční zájezdy
 • Poznávací cesty
 • Pobytové zájezdy
 • Exotické zážitky

 

©2021 Andrea Lišková - Účetní a daňové služby, cestovní agentura Volary     Máte zájem o podobný web? www.heartdesign.cz.