Daň z nemovitosti

V tomto čísla Volarského zpravodaje bychom rády napsaly pár řádek týkajicích se Daně z nemovitosti. Daň z nemovitostí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb.

Pozemky
Předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v Katastru nemovitostí. Některé pozemky nejsou předmětem daně, např. zastavěný pozemek v půdorysu stavby. Stanovení základu daně a sazby daně není zcela jednoduché a navíc k tomu potřebujeme znát koeficient (závisí na velikosti obce), přičemž obce jej mohou upravit svojí vyhláškou.

Stavby
Předmětem daně jsou zkolaudované (nemovité) stavby na území ČR. Rozestavěná stavba není předmětem daně ze staveb. Základem daně je výměra půdorysu nadzemní části stavby. U bytu a samostatného nebytového prostoru se výměra podlahové plochy vynásobí koeficientem 1,2. Sazba daně je v Kč od 1 do 10 Kč a zvyšuje se o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Konečný výpočet daně je ale opět komplikován několika koeficienty.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Při stanovení daně z nemovitosti se vychází se ze stavu k 1.1. ( nyní k 1.1.2013 ) a ke změnám v průběhu roku se nepřihlíží. Plátcem bývá až na výjimky majitel.

Přiznání se má  podat do 31.1. 2013. Nepodává se ale, pokud již dříve bylo podáno a nedošlo ke změnám ve vlastnictví nemovitosti. Dojde-li ke změnám, musí poplatník podat do 31.1.2013 nové přiznání (nebo dílčí přiznání). V dílčím přiznání se uvedou jen změny. Finanční úřad Daň z nemovitosti vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti. Je zavedena praxe, že Finanční úřad posílá složenky k úhradě Daně z nemovitosti, byť mu to zákon neukládá.

Daň je splatná ve 2 splátkách a to do 31.5. a 30.11. Nepřesáhne-li daň 5.000 Kč, je splatná najednou do 31.5.

Závěrem bychom chtěly zdůraznit, že výpočet Daně z nemovitosti je docela komplikovaná věc. Doporučujeme tedy osobní jednaní na Finančním úřadě. Ve většině případů Vám pracovnice finančního úřadu rády poradí. Nepodání přiznání v řádném termínu  (tj. do 31.1.2013) se pokutuje min 500,- Kč.

zveřejněno v prosinci 2012 - Volarský zpravodaj

Účetnictví

 • Daňová evidence
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
 • Daňová přiznání
 • Kontrola účetnictví
 • Zastupování na úřadech

 

Ekonomika

 • Insolvence
 • Finanční služby
 • Poradenství při zakládání společností

 

Pojištění

 • Vozidel
 • Osob
 • Majetku
 • Odpovědnosti
 • Podnikatelů
 • Na cesty

 

Cestovní agentura

 • Tuzemské pobyty
 • Zahraniční zájezdy
 • Poznávací cesty
 • Pobytové zájezdy
 • Exotické zážitky

 

©2021 Andrea Lišková - Účetní a daňové služby, cestovní agentura Volary     Máte zájem o podobný web? www.heartdesign.cz.