Daňová přiznání

Vážení spoluobčané,
termín pro podání daňového přiznání za rok 2012 se blíží. Bylo by tedy vhodné se v tomto čísle Volarského zpravodaje rozepsat :

 • komu může zaměstnavatel spočítat daně
 • kdo je povinen podat daňové přiznání
 • komu se vyplatí dobrovolně podat daňové přiznání

Do 15.2.2013 mohl zaměstnanec požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní, pokud splnil podmínku pouze jednoho příjmu v daném roce nebo několika postupně navazujících  zaměstnání daného roku. Při výpočtu byl měl zaměstnavatel zohlednit možné, doložené odpočty od základu daně:

 • poskytnutí finančního daru min 2% ze základu daně, nebo alespoň 1000,- Kč, max. 10% ze základu daně
 • bezpříspěvkový odběr krve – 2.000,- Kč/ 1 odběr
 • úroky z úvěru na bytové potřeby
 • příspěvky na penzijní připojištění – pouze nad částku 6.000,- Kč / rok, tj. 500,- Kč/měsíc, max. výše však 12.000,- Kč
 • pojistné na soukromé životní pojištění – doba trvání smlouvy min. 5 let, nárok čerpání je vázán na dožití 60 let – max. výše však 12.000,- Kč
 • členské příspěvky odborové organizace

Pokud druhý z manželů má příjem  nižší než 68.000,- Kč/rok je možné ještě uplatnit přímo slevu z vypočtené daně ve výši 24.840,- Kč.
Stačí ale drobnost a některý zaměstnanec si musí podat daňové přiznání sám např.:

 • ostatní příjmy podle § 7 až 10 Zákona o daních z příjmu v úhrnu vyšším než 6000,- Kč
  • příjmy z podnikání
  • jiné výdělečné činnosti,
  • příjmy z pronájmu
  • příjmy z prodeje nemovitostí - pokud se nevlastnily více než 5 let nebo alespoň 2 roky nebyly trvale obývány
 • předčasné ukončení penzijního připojištění
 • předčasné ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění

OSVČ je povinná  podat daňové přiznání vždy, pokud její příjem přesáhne částku 15.000,-Kč.

V případě zaměstnání po část roku a nyní registrování na Úřadu práce nebo doma bez příjmu, by měl bývalý zaměstnanec požádat zaměstnavatele o potvrzení výše příjmu za rok 2012. Daňové přiznání by  měl  dobrovolně podat sám. Na základě tohoto potvrzení je možné vynárokovat zpět část nebo celou zálohově zaplacenou daň, případně daňový bonus na vyživované dítě ( pokud si ho nenárokuje druhý z manželů ).

Jestliže se jedná o zaměstnání  v zahraničí je možné vyzískat od českého finančního úřadu daňový bonus na vyživované děti  na základě zahraničního potvrzení o výši příjmu. Ale to platí pouze za podmínky, že si tento daňový bonus neuplatnil druhý z rodičů.

Závěrem tedy: Vypořádání daní bychom v každém případě neměli nechávat bez povšimnutí – nejen proto, že  na něm lze vydělat, ale také proto, že se v některých případech vyhneme zbytečným sankcím ze strany Finančního úřadu. Čas je pouze do 2.4.2013.

zveřejněno v únoru 2013 - Volarský zpravodaj

Účetnictví

 • Daňová evidence
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
 • Daňová přiznání
 • Kontrola účetnictví
 • Zastupování na úřadech

 

Ekonomika

 • Insolvence
 • Finanční služby
 • Poradenství při zakládání společností

 

Pojištění

 • Vozidel
 • Osob
 • Majetku
 • Odpovědnosti
 • Podnikatelů
 • Na cesty

 

Cestovní agentura

 • Tuzemské pobyty
 • Zahraniční zájezdy
 • Poznávací cesty
 • Pobytové zájezdy
 • Exotické zážitky

 

©2021 Andrea Lišková - Účetní a daňové služby, cestovní agentura Volary     Máte zájem o podobný web? www.heartdesign.cz.