Novinky roku 2013

Vážení spoluobčané, rok 2013 přinesl mnoho změn, a to i  v případě daní.

Změnu, kterou z nás každý již pocítil, je zvýšení DPH o 1%, tj. na 15% a 21% a k tomu také převod některého zboží ze snížené sazby DPH do zvýšené sazby (např. dětské pleny).

Další zvýšení sazby  je u Daně z převodu nemovitostí. Od roku 2013 se navýšila na  4%  z ceny odhadní nebo z ceny kupní, podle toho, která cena je vyšší. Pro letošní rok stále  platí, že tuto daň hradí prodávající (od roku 2014 to bude kupující).

Také byl zaveden nový pojem – Solidární daň. Tato daň by měla platit pro roky 2013,2014 a 2015. Daň se vztahuje na poplatníky, kteří mají měsíční hrubý příjem vyšší než 103.536,- Kč pro rok 2013.

Od 1.1.2013 poplatníci, kteří používají paušální výdaje, nebudou moci využít daňovou slevu na nevydělávající manželku či manžela (roční příjem nižší jak 68.000,- Kč) ani daňové zvýhodnění na vyživované děti (daňový bonus). Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje je jedna z možností řešení tohoto omezení. Je to ovšem poměrně komplikovaná záležitost, která potřebuje  radu odborníka.

A v neposlední řadě několikrát médii omílané zrušení slevy na dani ( 2070,- Kč/měsíc ) pro poživatele starobního důchodu. Zákonodárci byli mírně nepřesní, když pustili do světa větu:  § 35ba odst. 1 ZDP se na konci textu písmene a) doplňují slova „; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“. Mezera spočívá v tom, že rozhodující je stav k 1.1.2013. V celé ČR si k tomuto datu na základě již zmiňované věty pozastavilo 30000 pracujících důchodců pobírání svého důchodu. Generální finanční ředitelství se vyjádřilo, že je to úmyslné obcházení zákona a vyhrožuje různými sankcemi. Až v průběhu roku 2013 se ukáže, jak to vše dopadne. V případě kladného vývoje této kauzy mají důchodci, kteří jsou zaměstnáni a zaměstnatel jim slevu na dani měsíčně neuplatní, možnost jednorázově vyúčtovat při podání daňového přiznání. Důchodci, kteří jsou OSVČ a pozastavili výplatu důchodu, mají čas do 31.3.2014 na rozhodnutí, zda slevu na poplatníka skutečně uplatní. Vývoj budeme nadále sledovat a též Vás informovat.

zveřejněno v lednu 2013 - Volarský zpravodaj

Účetnictví

 • Daňová evidence
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
 • Daňová přiznání
 • Kontrola účetnictví
 • Zastupování na úřadech

 

Ekonomika

 • Insolvence
 • Finanční služby
 • Poradenství při zakládání společností

 

Pojištění

 • Vozidel
 • Osob
 • Majetku
 • Odpovědnosti
 • Podnikatelů
 • Na cesty

 

Cestovní agentura

 • Tuzemské pobyty
 • Zahraniční zájezdy
 • Poznávací cesty
 • Pobytové zájezdy
 • Exotické zážitky

 

©2021 Andrea Lišková - Účetní a daňové služby, cestovní agentura Volary     Máte zájem o podobný web? www.heartdesign.cz.